FRISK LUFT
Du och din familj behöver
frisk luft för en god livskvalité.
Det gör ditt hus också.

TERMOSAVE®
är en hel serie med flexibla ventilationsaggregat som återvinner 85-95% av värmen.
Alla delar kan vridas 360° för enkel montering i trånga utrymmen och smidig service.