Allmänt & Självdrag

Ventilation – tre grundtyper
Generellt sett kan ventilation delas in i 3 grundtyper;
1 Självdrag    2  F-system – mekaniskt styrd frånluft
3 FT-system – mekaniskt styrd frånluft och tilluft.
Ett FT-system med värmeåtervinning kallas för FTX-system. Det finns av två typer; regenerativ & rekuperativ

Självdrag
Enbart termik, den fysikaliska effekten att varm luft är lättare än kall luft. Man låter den varma luften leta sig ut ur huset genom kanaler från  kök, badrum, WC, tvättstuga och andra liknande utrymmen.
Frisk uteluft kommer in genom springor i fönster och ytterdörrar.

Självdrag är ett sätt med många begränsningar. Det krävs en varm skorsten eller liknande för att funktionen ska bli riktigt bra. Dessvärre innebär det också att luftomsättningen kan variera mycket. En kall vinterdag kan den vara långt högre än 1 oms/timme, och en varm sommardag nästan obefintlig oms/timme. Risken för obehagligt kalldrag är också påtaglig under den kalla delen av året.
Detta är det mest okontrollerade och samtidigt mest oekonomiska sättet att lösa ventilationsbehovet.

F-system – mekanisk frånluft
Situationen är mer kontrollerbar. Med en frånluftfläkt har man ett kontrollerad kontinuerlig frånluftmängd oavsett tidpunkt på året.
Dock har man kvar självdragets sidoeffekter som risk för obehagligt kalldrag, och en otillfredsställande ventilationsekonomi.

FT-system – mekanisk till/frånluft Man kan undvika, eller i alla fall minimera, risken för kalldrag. Den friska luften kommer in genom ett eget kanalsystem.
Den dåliga ventilationsekonomin får man tyvärr även i detta fall ha överseende med.


FTX-system – mekanisk till/frånluft med värmeåtervinning.

Nu kan man avsevärt förbättra ventilationsekonomin. 
Värmeåtervinning kan ske på flera sätt Den regenerativa och den rekuperativa tekniken vanligast.

Termosave® är ett regenerativt ventilationsaggregat.
Läs mer om regenerativ och rekuperativ funktion på nästa sida.


Boverkets norm för ventilation anger att luft i en bostad ska bytas ut varannan timme för en acceptabel innomhusmiljö.

Det kallas även för 0,5 luftomstättningar per timme.
När bostäder har mer fukt, os, rök, radon eller liknande bör hastigheten på luftomsättningen vara betydligt högre.