Bostad – villa och radhus
Du och din familj behöver frisk luft för en god livskvalité.
Det gör ditt hus också.

Boverket rekommenderar att all luft i en bostad ska bytas ut varannan timme. Läs mer om ventilation. Frisk luft ska inte behöva kosta hur mycket som helst.
Ett ventilationsaggregat ska vara lätt att underhålla, vara driftsäkert och till rimlig kostnad kunna uppgraderas och hålla i många, många år. Det är Termosave®. Frisk luft ska vara tillräckligt varm. Det gör Termosave®. Varm frånluft får värma upp den kalla luften utifrån. Det spar pengar vintertid. Engergibesparing.

Ventilera ut extra fukt från badrum, tvättstuga mm. Mindre hälsosamma och skadliga ämnen i luften ventileras ut. Filter tar bort partiklar i ingående luft. Finns problem med radon är god ventilation en måste.