Funktion

Termosave®-aggregatets funktion
Till- och frånluft går växelvis mellan två lamellpaket.
Varm frånluft värmer det ena lamellpaketet, medan frisk uteluft tas in och värms upp i det andra.

Spjället växlar lamellpaket för till- och frånluft och den lagrade värmen tas tillvara.


Funktionen ger en exeptionellt hög återvinningsgrad av värme med 85-95% 

Den utgående luften har olika fuktinnehåll beroende på årstid och skillnader i inne- och utetemperatur. En mindre del tas tillvara och fördelas jämt vilket motverkar den obehagligt torra luft som kan uppkomma vintertid.

Luftriktningen i lamellpaketen växlar en gång per minut, ansamling av fukt och smuts undviks.

Se nästa bild nedan exempel på hur kanaler dras i hus.

Frånluft GUL kanaler leder luft från fuktiga utrymmen som bad, wc, tvätt och kök.

Tilluft RÖD kanaler leder in frisk luft till sovrum, allrum m fl.

Växelvis BLÅ där luft leds in till eller ut från lamellpaketen.