Installation

Installation, drift & skötselanvisning
Termosave®-aggregatet ger 85-95% temperaturverkningsgrad när det installeras i ett uppvärmt utrymme, eller att de isoleras.
Här kan du få information om det mesta.Från allmänt om hur ventilationen kan forceras när extra fukt tillförs eller när huset är nybyggt, luftfilter, ljudnivå och tips om hur du undviker störande ljud. Till just installation, drift och underhåll.

Problemlösning, service och flexibilitet
är ledord för Kantherm.  Därför har vi flera lösningar. Enkla, eftersom vi prioriterar att lägga resurser på aggregatens tekniska lösningar och tid till kunder.
Du kan ladda ner via länken under bilden.
Om du skickar ett mejl till info@kantherm.se så skickar vi den till dig!

INNEHÅLL
Allmän information
 sidorna 5-8
Konstruktion och funktion sidorna 9-10.
Exempel på anläggning  sidorna 12-13
Montering sidorna 14-18
Standardmontage. Olika specialmontage. Ventilationskanalser. Till- och frånluftdon. Elektrisk inkoppling.
Drift och underhåll sidorna 18-22
Kontrollkörining. Driftinstruktion. Skötselinstruktion
Felsökning sidan 23
Mått och tekniska data sidorna 24-26
Beskrivning styrautomatik sidan 27
Kopplingsschema sidorna 28-29