X-well aggregat
Dessa ventilationsaggregat är en förenklad kopia av Termosave-aggregatet från en helt annan tillverkare.

Det kräver mer utrymme och har lägre kvalité.
Produkten försvann från marknaden för över 10 år sedan.

Bland annat är det spjällfunktionen som fallerar och det finns inga original reservdelar att tillgå längre.

Vi har en måttanpassad variant av vårt spjällhus som passar direkt och som ersätter krånglande spjällhus av x-well fabrikat.

Med spjällhuset bifogas en beskrivning av styrenheten HM140 samt kopplingsanvisningar.
Matningen av spänning 220V till automatiken ska ske via kontakt märkt IN på automatiklådans ena gavel.
OBS att matningen inte får vara spänningsreglerad eftersom styrningen behöver oreglerad 220V matning för att fungera korrekt.
Styrkortet HM140 kan finjusteras för anpassning till Ditt aggregat. Finjusteringen görs i främsta hand med hjälp av vad som anges under rubriken: Inställningar och justeringar.
Om spjällväxling sker oavbrutet vid inkoppling av automatiken är bygling 7-8, dvs serviceläge inkopplat. Flytta i så fall byglingen till 5-6 för normaldrift, dvs spjällväxling var 60:e sekund.
X-well aggregaten är normalt inkopplade så att fläktarna har en separat matning varför anslutningen för matning av Till- resp Frånluftfläkten inte behöver ske via de kontakter märkta TF resp FF som finns på automatiklådans utsida.

Om Du har några frågor betr inkopplingen ber vi Dig kontakta oss före idrifttagande av anläggningen.