Kanterm Svenska AB äger den svenska originalprodukten Termosave® som varit marknadsledande i över 30 år.  Det finns över 15.000 installerade Termosave®-anläggningar.
Kantherm arbetar kontinuerligt med vidareutveckling av konstruktionen och har förbättrat såväl driftsäkerhet och värmeåtervinning hos Termosave®-aggregatet. Produktion sker i Sverige med svenska komponenter.

Kantherm AB bildades 1978 som ett dotterbolag till Bulten Kanthal som sökte nya verksamhetsområden och såg energisektorn som speciellt intressant.
Erik Hennings uppfinning var ett ventilationsaggregat med extremt hög värmeåtervinning. Då bildades bolaget för marknadsföring och försäljning av aggregatet som döptes till Regent. Redan efter ett par år beslutade Bulten Kanthal att avveckla all kringverksamhet och koncentrera sig på just bult, kätting och kanthaltråd. Kantherm såldes 1980. Bolaget har sedan dess utvecklats till sin nuvarande form.

Kantherm har högsta betyg för betalningsförmåga.
Utmärkta produkter, förnuftiga investeringar och nöjda kunder har gett bolaget stabilitet.