Radon.
Sverige är en stormakt vad avser uran i marken. Uran söderfaller i sk radon-döttrar vilket är en skadlig gas som omvandlas till partiklar och kan fastna i våra lungor och kan på sikt ge upphov till lungcancer.
I grunden pratar vi om två olika radon-problem:

  • radon i mark
  • radon i byggnadsmaterial, t ex blåbetong

Radon i byggmaterial är det enklaste problemet.
Det avhjälps effektivt med en förhöjd luftomsättning. Mängden Becquerel är direkt omvänt prortionell mot luftomsättningen. Med dubbla luftomsättningen halverar man radonproblemet.

Markradon är lite knepigare. Ett undertryck i bostaden kan försärka radonproblemet. Här använder man sig av annan teknik för att åtgärda problemet, t ex en radonbrunn på utsidan av huset som skapar ett undertryck i marken under bottenplattan och på så sätt minskar inträngningen av radon. Även då kan man ventilera ut de radongaser som ändå kommer in.