Rekuperativa ventilationsaggregat
De flesta är sk korsströmsväxlare. Den utgående och den inkommande luften passerar genom smala kanaler som har en tunn skiljevägg emellan. Genom skiljeväggen kan den utgående luftens värme överföras till den inkommande luften utan att de kommer i kontakt med varandra.

Att notera med den rekuperativa tekniken:
1) Den har sällan en verkningsgrad över ca 60-70%.
2) Det finns en risk för påfrysning i inluftkanalen genom växlaren. Därför måste man även montera ett fryskydd, vanligen ett litet elbatteri. Aggregatet måste vara försett med en kanal för att avleda kondens, vilken behöver kontrolleras och hållas ren. Skulle kondensvattnet står still, finns risk att kondensen fryser under vintern och att man kan få vattenskador i fastigheten.

Regenerativa ventilationsaggregat
Den utgående luften passerar genom ett lamellpaket som värms upp. Värmen lagras i lamellerna.
När spjällbladet vänder luftströmmarna, går uteluften in genom samma lamellpaket som nyss lagrade värmen. Uteluften värms upp och man spar energi för ytterligare uppvärmning.

Samtidigt som utgående luft går ut genom ett lamellpaket, går ingående luft in genom det andra.
Processen vänds efter ca en minut.

Att notera med den regenerativa tekniken:
1) Den har en verkningsgrad på ca 85-95%.
2) Den återvinner såväl värme som fukt ur den utgående varma luften. Sval ingående luft både värms upp och fuktas så att innomhusluften inte blir obehagligt torr luft under årets kall del, vilket t ex kan ge statisk elektricitet.

Genom att man kan nytta fysikens lagar maximalt med denna teknik och tillgodogöra sig både temperatur och entalpiverkningsgrad åstadkommer man den betydligt högre verkningsgraden 85-95%.